Team

Er zijn momenteel dertig mensen betrokken bij HE, waarvan in elk projectland vijf à zes mensen actief zijn die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de ondernemers.

*Boardlid van Healthy Entrepreneurs. Boardleden ontvangen geen vergoeding.

Joost van Engen*

Oprichter HE / Chairman

"Juist toegang tot gezondheidszorg in de meest achtergestelde gebieden is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling en zelfredzaamheid"

Cees Rustenhoven*

Finance / Penningmeester

"HE heeft een businessmodel dat werkt en daardoor daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame oplossing om het leven van achtergestelde mensen te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat wij via een commerciele invalkshoek op de beste manier armoede kunnen bestrijden."

Wendy Ros

Country Director

"Het is fantastisch om te zien dat onze ondernemers verschil maken in hun gemeenschap met de juiste producten en educatie."

Timo Beentjes

Country Director

“Ik werk voor HE om mensen een perspectief te geven, een perspectief welke zij zelf moeten omzetten in succes. Door het opzetten van hun eigen bedrijf, kunnen zij hun eigen succes maken.”

Tosca Terra

Business Development

"Ik werk bij HE omdat wij de ‘Bottom of the Pyramid’ niet zien als een arme, kansloze groep, maar hen de juiste instrumenten bieden om een inkomen te genereren en zelf kennis over gezondheid kunnen doorgeven aan anderen."

Thijs Bergervoet

IT Projects and Marketing

"Bij HE zijn we altijd op zoek naar innovatieve technologische oplossingen om onze ondernemers te ondersteunen. De gezondheidsproducten die zij verkopen gaan hand in hand met de juiste voorlichting en advies."

Wouter Hendriks

Procurement and Supply Chain Manager

Ons lokale team in DRC

Onze operaties in Oeganda, Ghana, Tanzania en Haiti worden ook bijgestaan door teamleden in de landen zelf.

Wivine Chakirwa Mwinja

Manager lokaal kantoor en Apotheker

Isaac Nkola

Manager Ondernemers

Phanie Karhafanu

Supply chain manager

Jean-Pierre Kagiraneza

Finance manager

Sevérin Bisimwa

Project Manager

Belinda Atosha

Field manager

Agate Vumilla

Warehouse assistant

George Baleke

Warehouse assistant